INNHOLD NR 91-2 

 

FRA REDAKTØRENS SIDE

 

ARTIKLER

Information Technology and the Humanities: The user's perspective. Susan Hockey 

NANSEN-prosjektet. Konservering av og edb-tilgang til Fridtjof Nansens bildearkiv. Svanhild Aabø 

Komiteinnstilling om et kompetansesenter for museer i Norge.

Multimedier på museer, biblioteker og arkiver. Peter Olaf Looms

Et humanistisk netværk. Jørgen Burchardt  

Komiteinnstilling om et norsk musikkteknologisk senter.

Fonetisk transkripsjon i HyperCard. Signe Marie Sanne

Et konkordans-program som hjelpemiddel i litteraturforskning oglitteraturundervisning. Kjell Morland

Living with the Guidelines. The first TEI European Workshop Oxford UniversityComputing Service 1-2 July 1991. Donald A. Spaeth

COLLATE. A new Program for Interactive Collation of large ManuscriptTraditions. Peter M.W. Robinson 

RUTH. A Concordance-based Text Encoding Program. Øystein Reigem 

Fra stil til algoritme. Noen refleksjoner omkring et forskningsprosjekt. BrittKroepelien 

 

RAPPORTER

INSAM. Brukarorganisasjon kring informasjonssystem i svenske museum. PerVestbøstad

Nasjonalt seminar om tekstkoding. Øystein Reigem

Bukarmøte om datateknologi i musea. Gran 18-19.9. 1991.

Multimedieseminar ved universitetene.

Presentasjon av multimedialab'en ved USIT. Ingvil Hovig

 

ANMELDELSER

Konferanser.- UTGÅR

Konferansekalender.- UTGÅR

Konferanserapport.

Bokanmeldelser.  

American Heritage Electronic Dictionary and Language Master. Louis Janus

Nytt nummer av OLUFF 2:91.

Publikasjoner knyttet til IT-arbeid i museer og samlinger. 

Fra postkassen.

SUMMARIES