Norsk tekstarkiv

http://korpus.uib.no/humfak/nta/
Dette er en gammel side der noen av lenkene er beholdt

Norsk aviskorpus

Her kan en søke i tekster (CLARINO).

De 500 hyppigste ordformer i norsk (basert på 4.7 millioner ord)

De 10000 hyppigste ordformer i norsk (basert på ca. 14.6 millioner ord, 390KB)
Hele ordlisten (ZIP, 2.1 MB, 465.000 linjer) Alfabetisk Etter frekvens

De hyppigste tegnkombinasjoner (2-5 tegn) basert på ca. 20. mill. løpende ord, ^ markerer ordstart/ordslutt

Tegnfrekvenser basert på avistekst

10.000 hyppigste ordformer basert på ca 150 millioner ord

Søk i ordliste med ca. 10 mill. ordformer


Knut Hofland (pensjonist fra NORCE AS), opprinnelig dato 11.10.98