Aksis: Norsk tekstarkiv

http://torvald.aksis.uib.no/nta/

Tekstsøk i Ibsen tekster

Tekstsøk i avistekster

Tekstsøk i romantekster

Engelsk-Norsk parallellkorpus, åpne tekster

Engelsk-Norsk parallellkorpus (Kun for UiB, krever passord, kontakt Knut.Hofland@hit.uib.no)

Søk i Bergens Tidende (10 mill), Aftenposten (4.1 mill) og tekster hentet fra Web (se her for aktuell størrelse, øker med nesten 1 million ord i uken),
kontakt Knut Hofland for brukernavn og passord
Om et aviskorpus basert på Web-aviser

De 500 hyppigste ordformer i norsk (basert på 4.7 millioner ord)

De 10000 hyppigste ordformer i norsk (basert på ca. 14.6 millioner ord, 390KB)
Hele ordlisten (ZIP, 2.1 MB, 465.000 linjer) Alfabetisk Etter frekvens

De hyppigste tegnkombinasjoner (2-5 tegn) basert på ca. 20. mill. løpende ord, ^ markerer ordstart/ordslutt

Tegnfrekvenser basert på avistekst

10.000 hyppigste ordformer basert på ca 150 millioner ord

Søk i ordliste med ca. 4 mill. ordformer


Aksis, Unifob, Allegt. 27, 5007 Bergen

Knut Hofland, 11.10.98