[English version]

«Gå utenom!» - «Evig eies kun det tapte». Vi kjenner sitatene, vi vet kanskje også det kommer fra Ibsen. Men hvor er det hentet fra?

Fra denne siden er det mulig å søke i 26 av Ibsens skuespill og en samling dikt, totalt 630.000 ord. Det er også mulig å bla i listen over ord og få en del statistikk over de hyppigste ord og ordklasser.

Bakgrunn
Om prosjektet og medarbeiderne. Her finner du også en del bakgrunnslitteratur.
Søk
Du kan søke i hele materialet, enkeltverk og få henvisninger fra moderne norsk om nødvendig.
ordlister
Ordlister over ordformer og de hyppigst brukte ord m.m.
statistikk
Litt statistikk og grafikk.


IT-faglige spørsmål kan rettes til Knut.Hofland@aksis.uib.no
Oppdatert 8.9.2000 Anne.Lindebjerg@aksis.uib.no