Søknad om adgang til COLA korpus


Hjemmeside
Versión en lengua española

1. Tilgang til korpuset gis etter søknad og blir begrenset ved hjelp av brukernavn og passord.

2. Søkeren må være tilknyttet en akademisk institusjon som student, stipendiat eller forsker. Er søkeren student, må søknaden påtegnes av veileder.

3. Tilgangen vil være knyttet til en bestemt oppgave/prosjekt, og det må oppgis tidsramme for prosjektet i søknaden. Tilgangen blir altså tidsbegrenset.

4. Hvis korpuset bruker, må corpus COLA (www.colam.org) Annette Myre Jørgensen & Esperanza Eguía Padilla siteres, samt artikkelen Jørgensen, Annette Myre, (2008) "COLA: Un corpus Oral de Lenguaje Adolescente", Anejos a Oralia 3.1

5. Tilgang forutsetter at forskeren behandler data med respekt. Selv om personlige datae er anonymisert, har brukeren uavkortet taushetsplikt om det skulle kunne finnes personopplysninger eller opplysninger om hendelser som kan utledes av arbeidet med tekstene og persondataene.

6. Tildelt passord kan ikke overføres til andre brukere.

7. De publikasjoner der COLA har vært brukt, rapporteres til prosjektleder for COLA: Annette Myre Jørgensen, annette@colam.org.


Navn
Institusjon
Stilling
E-post
Telefon
Opplysning om oppgave/prosjekt der COLA skal benyttes
Sluttdato (dd.mm.åååå)
For studenter:
Veileders navn
Veileders e-post