Søk i avistekster med IMS CWB

Sideblading virker ikke for øyeblikket, har øket antall linjer pr. side

Korpus (15 deler) Avis År Måned Dag


Ord 1 Ord 2 Ord 3
Minusord Minusord Minusord


Liste KWIC kontekst (tegn) Antall linjer
per side
Ikke skill
Store/små bokstaver
Venstre Høyre